Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 22/02/2024, 08:42:32

14/04/2012 12:39:24 pm
Tydligt minskande utanförskap. I Sverige presenteras Budgetpropositionen på hösten, med olika skarpa förslag. Den Vårproposition som presenteras på måndag handlar snarare om bedömningen av det ekonomiska läget och justeringar.

Mycket fokus i debatten kommer att ligga på hur svensk ekonomi egentligen utvecklas. I ett inlägg nedan finns ett par talande bilder av hur mycket bättre det går för Sverige jämfört med andra länder. Det betyder förstås ändå att vi ska ha en god reformvilja för att lösa samhällsproblem som vi har.

Men det är viktigt att konstatera att det går bra när det går bra - så rätt politik kan fortsätta. Själv anser jag nog att det tydligt minskande utanförskapet är den viktigaste framgången. Bilden nedan kanske därmed är den viktigaste att minnas inför måndagens proposition.

Det handlar om människor - i stor mängd - som får en ny chans att komma tillbaka, stå på egna ben och utvecklas.

<-- Home
RSS 2.0