Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 11:49:12

04/01/2009 6:27:48 am
David mot Goliat? Så har då Israel inlett sin markoffensiv, något som många experter ser stora risker med. Men det är samtidigt förståeligt att Israel vill öka precisionen i förstörandet av Hamas terroranläggningar.

Min medpanelist i Tv4, Nina Lekander, påpekade i fredags att konflikten i Gaza är David mot Goliat, där Israel är Goliat och Hamas är David. Detta föreföll vara ett avgörande argument för att vara kritisk mot Israel.

Då ska vi se. Hamas är en organisation som utövar terror. De bröt vapenvilan den 19 december och avfyrade på en vecka 300 raketer planlöst mot Israels befolkning. Israel svarar nu med att försöka slå ut Hamas militära anläggningar - som de cyniskt har placerat nära civila.

Ja, Israel är militärt starkare än Hamas. Men hade någon föredragit att den militära kraften var jämnare? Hade Nina lekander stått på Israels sida om Hamas hade avfyrat 3000 raketer på en vecka istället?

Uppdatering: Läs en intressant och klok kolumn av Niklas Ekdal i DN i ämnet här.

<-- Home
RSS 2.0