Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-07-06, 04:41:07

2005-11-15 16:09:49
Frukost med Leijonborg. Från ett Skåne i regnstorm till ett klart Stockholm i begynnande gryning åkte jag för att vara värd för ett frukostmöte med Lars Leijonborg på Timbro. Riktlinjen för de frukostmöten vi har med Alliansens partiledare är att ämnet bör vara lite höjt över dagspolitiken. Han uppehöll sig huvudsakligen vid vilka principer vi bör följa för ett öppet samhälle i en globaliserad värld med människor från många kulturer - samt vikten av forskning och kunskap. (Och påtalade - än en gång - att han har läst min senaste bok.) Bland de fakta han tog upp noterade jag tre, som var särskilt väl värda att minnas:

- Sverige får höga placeringar i olika ligor som visar grad av satsning på forskning och utveckling. Men hela förklaringen till Sveriges goda position är två företag: Astra Zeneca och Ericsson. Inte ett generellt gott klimat för forskning eller stora satsningar - och äggen ligger onekligen i samma korgar.

- 15 procent av dem som slutar gymnasiet på våren börjar på komvux på hösten. Komvux ska ju vara för dem som inte har gått i gymnasiet. Detta visar hur djup den kris är, som den svenska gynasieskolan är i. 12 år och direkt till kompletterande grundutbildning.

- Det finns ingen intagningspoäng på KTH som är högre än poängen för intagning till att utbildas till spa-personal på Örebro Universitet. I ett sådant samhälle är incitamenten mycket snedvridna.


<-- Home
RSS 2.0