Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-09-28, 08:25:31

2005-11-15 12:29:28
Bu och bä. Efter den första lanseringen av min bok har mängden positiva tillrop, mail och kommentarer ökat rejält. Kul! Naturligtvis växer också en hel del kritik fram - precis som avsett, boken ska väcka debatt. (Tyvärr förekommer i bruset också en del röster lika tomma på innehåll som fulla av uttryck som borde passera ett reningsverk - nyligen skrev någon om bokbål.)

Tidskriften Analys & Kritik har publicerat en lång artikel där min bok kritiseras. Framför allt för att jag har påpekat hur den sociala modellen bär en del av skulden för upploppen i Frankrike. Deras motargument mot denna analys är att Frankrike är ett bra land; stor exportör av jordbruksprodukter, ett starkt försvar och en arbetsmarknad som var reglerad även när arbetslösheten var låg. Problemet är låg tillväxt, skriver de.

Precis. Vilken i sin tur i mycket beror på den s k sociala modellen. Frankrikes försvar är till ringa hjälp som medel mot social desperation. Att förorda mer av samma politik som tidigare - som sker i denna artikel - vore onekligen att hälla bensin på fler bränder.

<-- Home
RSS 2.0