Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-07-14, 18:48:40

2005-11-15 11:53:23
Är oinskränkt majoritetsvälde den bästa demokratin? Igår kväll debatterade jag i en aula i Lund på Akademikerförbundet SSR mot Susanne Lundberg från Attacs styrelse. En rätt bra debatt där jag fick fram det jag ville säga om att världen är mer globaliserad än någonsin och förbättras snabbare än någonsin - och att utmaningen är att riva fler statliga hinder för att öka globaliseringen. Då kan mycket bli ännu bättre ännu snabbare. Min motståndares ståndpunkter var - med några lätt motstridiga inslag - de vanliga från detta håll.

Vi kom dock in på ett litet ideologiskt sidospår. Susanne talade ständigt om en mer rättvis och "demokratisk" värld. Ja, det är jag också för - frågan är hur dessa begrepp definieras. Ta "demokrati": det finns lika många former som demokratiska länder. Men de kan systematiseras efter hur mycket skydd för individuella rättigheter kontra hur oinskränkt majoritetens makt de har. I den svenska demokratin är skyddet för rättigheter litet och majoritetens makt stor. I federala länder och andra maktdelningssystem är det tvärtom.

Debattörer till vänster talar ofta om demokrati och menar nästan uteslutande mer makt åt majoriteten. Allt mindre frihet ska finnas kvar åt den enskilde. Vi ska bestämma "gemensamt" och "demokratiskt" heter det. I praktiken handlar det om att staten styr det mesta och den styrs av majoriteten. Så vill Attac se världen. Ett skäl till deras motstånd mot globalisering är den ökade frihet den innebär för människor och företag och att stater tappar greppet. Då vill de ha en helst global ordning för att staten ska återta makten.

Detta är en ideologisk utgångspunkt som är extremt upprörande. Även en demokratisk stat bygger på tvång; en minoritet måste alltid foga sig. Därför är det viktigt att staten hålls liten och därmed friheten och mångfalden stor. De vill tvärtom. De vill planstyra och bestämma över allt fler delar av allas liv. Det är den yttersta motsatsen till frihet. Dessutom råkar den typen av förtryckande system alltid ha skapat fattigdom och elände.

<-- Home
RSS 2.0