Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-07-14, 19:47:38

2005-11-12 16:23:27
Måste läsas! Maciej Zarembas granskning av konflikten i Vaxholm i Dagens Nyheter kan barta kallas mästerlig. Och väldigt viktig läsning. Undrar om någon efter läsning av detta kan anse annat än att "rörelsen" - S, LO och Byggnads - står för annat än lögn och förkastlig ideologi. Läs den första artikeln här och den andra här.

<-- Home
RSS 2.0