Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-07-14, 18:28:34

2005-11-11 11:44:14
I LNB: Paris visar den sociala modellens rätta ansikte. Idag skickar Liberala Nyhetsbyrån ut en debattartikel till sina abonnerande tidningar av undertecknad om upploppen i Paris:

"Den sociala desperationen i Paris finns i många andra städer. Runtom i västra Europa finns krutdurkar redo att explodera. I Sverige har vi exempelvis Rosengård i Malmö. Stora grupper av människor sitter fast i utanförskap. Deras möjligheter att förbättra situationen har stängts; arbetslöshet och bidragsberoende är vardag. Generationer växer upp utan hopp.

En reglerad arbetsmarknad leder till få nya jobb. Ju mer reglerad, desto färre ? sambandet inom EU är tydligt. Detta leder till dubbel otrygghet; de som förlorar jobbet har liten chans att få ett nytt och de som har jobb är rädda att bli av med det. Regleringarna slår extra hårt mot invandrare eftersom de ökar risken med att anställa.

Hög skatt på arbete, en annan central del av den ?sociala? modellen, leder till att än färre jobb skapas eftersom det blir dyrare att anställa. I västra Europa beskattas låginkomsttagare särskilt hårt, vilket skapar ett särskilt omfattande beroende av offentliga bidragssystem. I kombination med löneregleringar stänger detta effektivt ute särskilt de som är nya i samhället. ...

Allt detta leder förstås till ett samhälle som saknar dynamik, kraft att förnyas och utrymme för människor och företag att växa. Tillväxten är låg och för flera grupper backar levnadsstandarden. Detta är inte en social modell."


Läs hela artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0