Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-07-06, 10:12:27

2005-06-22 11:18:46
Bilden av Systemets undergång. Nedan en bild från färjeterminalen i danska Helsingör: "Med hänsyn till passagerarnas säkerhet, maximalt åtta backar/flak tillåts per ölvagn." Personer med dylika ölkärror ska gå till vänster. Och de är inte så få. Staten har allt svårare att styra våra liv när gränserna är öppna.


<-- Home
RSS 2.0