Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2020-07-03, 14:55:09

2005-06-09 10:40:15
När viljan att kritisera USA blir så stor att en s-premiärminister stryker med:

"Krig är okej men inte bistånd.
När George W Bush ville invadera Irak gav Tony Blair honom hjälp.
När Blair vill avskaffa fattigdom och förbättra miljön säger Bush nej.
Knähundsstämpeln blir svår att tvätta bort.
I går kom Blair ännu en gång hem nästan tomhänt från ett besök i Vita huset."


Aftonbladets Wolfgang Hansson idag. Bush beskrivs inte bara som en krigshetsare utan också som ignorant inför fattigdom och en som sviker sina vänner. I ivern att sätta den bilden får t o m en europeisk socialdemokrat stryka med. Och en hel del fakta likaså; i de flesta internationella medier beskrivs mötet som en framgång. Bush och Blair kom överens om bl a skuldavskrivningar.

Och motiveringen till att Bush inte skrev på förslaget om bistånd var att USA kommer att utforma sin insats annorlunda, inte avstå. Traditionellt bistånd har som bekant misslyckats; ju högre biståndet har varit, desto lägre har tillväxten blivit. Indien, som nu har stark tillväxt, tackar nej till bistånd. Milt uttryckt är inte bistånd det bästa sättet att bekämpa fattigdom.

Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0