Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 10:48:47

2012-03-30 09:46:49
Ingen skatt på finansiella transaktioner. När EU:s finansministrar nu möts i Ekofin ser det ut som att förslaget om skatt på finansiella transaktioner dras tillbaka. Detta är i så fall inte bara en stor framgång för Sverige utan också för en saklig analys.

Vi som är övertygade om att en sådan EU-skatt vore skadlig har metodiskt och grundligt utvecklat analysen. Som ansvarig moderat i Skatteutskottet har jag tagit fram studier av oberoende forskare, av RUT och av internationella organisationer.

I en tid då Europa behöver tillväxtreformer skulle en sådan skatt sänka tillväxten - och faktiskt skatteintäkterna. En rad studier pekar på att den skulle skapa större volatilitet på finansmarknaderna. På punkt efter punkt har vi visat hur förslaget vore skadligt för tillväxt och jobb.

Jag utvecklade argumenten bland annat i en debattartikel hösten 2010 här och i Financial Times här. Jag har framfört kritiken direkt till EU-kommisionären Semeta och bemötte hans argumentation i svensk debatt - med Gunnar Hökmark - här. Här motiverar jag i Riksdagen varför denna EU_skatt strider mot subsidiaritetsprincipen.

Avgörande har naturligtvis varit den svenska regeringens tydliga hållning - och att den har varit väl underbyggd.

Den 23 april medverkar jag i ett seminarium på Timbro om EU:s fortsatta strävan efter EU-skatter. Läs mer här.

<-- Home
RSS 2.0