Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 12:12:01

2012-03-27 09:39:57
"Säregen, kittlande, modern." Tidningen Kanalen har denna vecka en artikel om min barnbok Skuggan och det mystiska dokumentet (s. 12). Den beskrivs i mycket positiva ordalag, och skribenten understryker särskilt följande: "Att våga, bejaka sin fantasi, ha goda vänner och stark tro på sig själv är självklara ingredienser." Den kan bland annat beställas här som påskläsning till barnen!

<-- Home
RSS 2.0