Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 04:39:25

2012-03-26 09:16:39
Upp och ner. För en som har sprungit några marathonlopp och obehindrat simmar en bassängslängd under vatten är det nuvarande tillståndet mycket underligt: Andningen fungerar väldigt dåligt. Detta beror naturligtvis på samma åkomma som vanligt, som länge har spårats på lungorna, men som har försämrats. Dock har en ny liten behandling igångsatts nyligen, som långsamt ska mildra och förhoppningsvis lösa detta. Hittills har dock bara försämringen fortsatt och en trappa är nästintill oöverstiglig. Det kastar lite osäkerhet över den närmaste planeringen, men det ska förhoppningsvis reda ut sig.

<-- Home
RSS 2.0