Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 04:24:58

2012-03-17 13:30:43
Moderat Sverigemöte. På väg hemåt efter Moderaternas Sverigemöte med 2000 personer, i huvudsak engagerade i kommuner och landsting. Den förväntan media hade byggt upp var ett trött parti utan idéer och engagemang. Men rakt igenom - från tal av statsministern till finansministern - förmedlades ett kraftfullt engagemang för framtiden och stor energi att förnya och forma ett nytt reformprogram. Och de närvarande moderaterna var på mycket gott humör.

Nu är vi snart mitt i mandatperioden. Således har arbetsgrupper tillsatts, med ambitiösa målsättningar om att utforma nya, välgrundade och kreativa förslag. Anders Borg presenterade den ekonomisk-politiska arbetsgrupp som även jag ingår i. Vi söker inte kortsiktiga rubriker utan en politik att regera med. Likväl skriver Dagens Nyheter, exempelvis, på ledarplats idag, att grupperna ska finna "slagord att vinna valet med". Tidningen klagar över att det mest var beskrivning av samhällsproblem och inte så mycket nya förslag på Sverigemötet.

Man undrar hur ett så tydligt kommunicerat budskap kan missförstås så grundligt. Vi tror inte att val vinns med slagord utan med en genomtänkt och relevant politik - som tar tid att forma. Och om arbetsgrupperna, med sina ambitiösa målsättningar, just har tillsatts, hur skulle då förslagen redan kunna vara färdiga?

<-- Home
RSS 2.0