Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 04:33:36

2012-03-09 21:24:20
Bloggaromekonomi.se. Tipsar härmed om denna nya sajt, vars upphovsmän lade upp min blogg bland de första. De anser den vara "väldigt formell". Nåja, det som påstås här ska i alla fall vara korrekt...

<-- Home
RSS 2.0