Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-07-12, 22:33:29

2011-11-30 21:04:41
Ingen skatt på finansiella transaktioner. Riksdagen röstade således idag nej i subsidiaritetsprövningen av förslaget om EU-skatt på finansiella transaktioner. Jag företrädde hela Alliansen i debatten och höll detta anförande.

<-- Home
RSS 2.0