Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 21:18:05

2010-10-28 08:57:28
Motioner! Samtidigt som allt annat nytt i riksdagen pågick den allmänna motionstiden - och den upphörde igår. Jag färdigställde dock åtta egna motioner och medverkade i två andra:

Regleringsgiljotin

Avreglerad andrahandsuthyrning

Ekonomisk egenmakt

Handel med sjukvårdstjänster

Välfärdens framtida finansiering

Lika villkor för bemanningsföretag

Äldreomosrgspeng

Valfri leverantör av sjukförsäkring

Ersättningsmodeller i sjukvården (med andra)

Ny etisk plattform (med andra)

<-- Home
RSS 2.0