Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 21:54:52

2010-10-25 14:05:20
Sista rödgröna budgetmotionen? Idag har således de rödgröna presenterat sitt alternativ till regeringens statsbudget. Till sitt innehåll verkar ingen än så länge ha hittat något som avviker från deras valplattform. Det handlar om snabbt höjda och införda nya skatter som ska finansiera i huvudsak högre bidrag till höginkomsttagare. Det mest intressanta är väl att det rödgröna samarbetet är på väg att spricka. Många i Miljöpartiet verkar vilja lämna. Men även Thomas Östros ska ha sagt att han vill ompröva mycket av sitt partis politik - och exempelvis inte vilja föreslå ny förmögenhetsskatt igen. Mot Alliansregeringen står sannolikt snart fyra skilda oppositionspartier.

Uppdatering: Och så hände det förutsedda - det rödgröna alternativet föll ihop.

<-- Home
RSS 2.0