Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2020-07-03, 00:46:45

2010-10-22 11:08:33
LAS - i sak och strategi. Tidningen Lag&Avtal skickade ut ett mail med två korta frågor till alla moderata riksdagsledamöter härom veckan. Svaren ligger till grund för en artikel i senaste numret. På tradtionellt kvälltidningsmanér gör man en poäng av "intern splittring", "partipiska", och så vidare. Den beskrivningen har föga med verkligheten att göra. Själv avstod jag från annat än korta svar av såväl tidsbrist som att frågeställningarna knappast medgav ett utförligare resonemang. Jag har, som bekant, utvecklat min syn på detta tidigare. För den som verkligen vill förstå situationen i LAS-frågan just nu, inte minst från ett strategiskt perspektiv, rekommenderar jag snarare Malin Siwes artikel i DI idag.

<-- Home
RSS 2.0