Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 21:26:31

2010-10-21 22:04:07
"Alliansen fick ett reformmandat som måste tas till vara." Alliansregeringen genomförde en lång rad reformer förra mandatperioden, även sådana som var svåra på kort sikt. Regeringen avstod också från det tillfälligt mest populära i finanskrisen - att spendera alla pengar. Likväl blev Alliansen återvald med ett starkare stöd än tidigare. Detta följer den internationella trenden - det är reformregeringar som blir återvalda, inte de som sitter still i båten eller blickar tillbaka. Nu bör vi ladda om med nya reformer, självklart med fokus på jobb, men också på att utveckla ett bättre välfärdssamhälle. Om detta skriver jag i Newsmill.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0