Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 19:47:52

2010-10-13 10:30:38
Demokrati främjar liberaliseringar. Ofta när jag har talat om strategi för liberaliserande reformer har jag fått kommentaren, halvt skämtsamt, att det demokratiska systemet gör det svårare att reformera. Bättre med lite auktoritärt styre, då kunde man göra allt det som behövs, sägs det. Nu har 150 länder studerats mellan 1960 och 2004, och man finner ett starkt samband mellan demokrati och ekonomiska reformer. Tyvärr finner man inget samband som tyder på att liberaliseringar också bidrar till ökad demokrati.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0