Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 11:10:01

2010-10-13 10:08:36
Fackligt invandringsmotstånd. I en ny avhandling vid Örebro Universitet beskrivs LO:s roll som den kanske starkaste kraften mot invandring till Sverige under decennier. Författaren, Zeki Yalcin, kommenterar LO:s ståndpunkt med att den utgår frånm en "etnisk maktordning" och att "LO hade ett kontrollbehov och såg invandrarna som ett problem, som en oupplyst massa, som hotade den rådande ordningen på arbetsmarknaden".

LO:s politiska makt var länge stor. Men nu har den beskurits, vilket jag gjort Sverige öppnare. Det var med Alliansregeringen Sverige bröt med denna LO-makt för stängda gränser, nu finns en öppenhet för arbetskraftsinvandring och flyktingar får arbeta medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0