Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 20:03:27

2010-10-12 09:18:23
Inför budgetdebatten.

"Hur ger sänkt a-kassa fler jobb?"

Sagt otaliga gånger av valfri rödgrön företrädare.

"En slutsats är att en mer generös ersättning vid arbetslöshet leder till högre arbetslöshet och längre söktider."

Del av motiveringen till Peter Diamond, Dale Mortensen och Christopher Pissarides, som fick årets ekonomipris till Alfred Nobels minne.

Priset i år går till teorier om hur friktioner fungerar på en marknad. Hög ersättning för att inte arbeta leder till fler arbetslösa.

Bidrag mot arbete lär vi nog höra mer om under den kommande budgetdebatten idag.

I det sammanhanget kan det också vara värdefullt att ta del av huvudledaren i senaste Economist, som betonar att det världsekonomin behöver är budgetbalans och strukturella reformer.

<-- Home
RSS 2.0