Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 22:54:09

2010-10-09 09:25:13
Klokt om framtidens välfärd. Idag skriver fil dr Andreas Bergh i DN utifrån en ny forskarantologi om vägvalen för framtidens välfärd, bland annat utifrån den demografiska utvecklingen. Han preciserar flera av de frågeställningar - som att arbeta mer och längre - som ofta har diskuterats och understryker att prioriteringar måste göras - och görs redan idag, fast utan diskussion. I hög grad ansluter han sig till de beskrivningar av vägval som bland andra Borgkommissionen gjorde och även jag i böcker som Sagan om välfärdens återkomst och Helt sjukt!.

<-- Home
RSS 2.0