Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 12:12:23

2010-10-06 15:06:55
På plats! Stort tack för alla gratulationer och lyckönskningar! Man kan konstatera att förväntningarna är rätt högt ställda. Maktutövningen är kollektiv, och jag ska göra mitt bästa för att påverka och bidra inom det ansvar jag får. Idag har det varit introduktion i otaliga praktiska aspekter som ska hållas reda på. Kommer nog att fungera smidigt till slut. Låt mig också tacka alla som stödde min kandidatur på ett eller annat sätt. Återkom gärna med input!

<-- Home
RSS 2.0