Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 21:11:32

2010-10-04 19:49:40
Leder eftervalsanalys. Moderaterna i Stockholms stad och län ska utvärdera valet och kampanjen i syfte att öka chanserna att göra ett ännu bättre val 2014. En eftervalsanalysgrupp har därför tillsatts, som undertecknad ska leda.

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0