Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2020-07-04, 10:18:15

2010-10-01 12:22:46
Internationella avgöranden. De flesta parlamentsval tenderar ha en nationell, konkret och relativt kortsiktig fokus. Men egentligen vet vi att det internationella och långsiktiga är avgörande. Således kommer många av våra möjligheter till jobb och bättre välfärd att påverkas starkt av den globala och europeiska ekonomin. Får vi friare tjänstehandel inom EU kan välfärdsvinsterna vara mycket stora. Blir Europa en starkare global kraft för frihandel läggs grunderna för en bättre utveckling. Se exempelvis denna nya studie från ECIPE om välfärdsvinsterna av ett frihandelsområde för varor mellan EU och USA. Här kan Sverige verkligen bidra.

<-- Home
RSS 2.0