Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 24/05/2024, 22:42:29

04/01/2005 1:08:53 pm
Medborgarkommission. Igår presenterade de fyra borgerliga partiledarna ett förslag till medborgarkommission med anledning av katastrofen i Sydostasien. Främst torde detta motiveras av en vilja att öka insatserna för de drabbade, men också för att förbättra det offentliga Sveriges hantering av krisen. De föreslår att arbetet ska ledas av Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Statsministern var något kritisk och föreföll vilja ge sken av att detta skulle flytta fokus från räddningsarbetet, men rimligen är det tvärtom. I USA tog President Bush ett liknande initiativ när han bad f d presidenterna George H Bush och Bill Clinton att ta en aktiv roll i att lindra krisen:

"To draw even greater amounts of private donations, I have asked two of America?s most distinguished private citizens to head a nationwide charitable fundraising effort. Both men, both Presidents, know the great decency of our people. They bring tremendous leadership experience to this role, and they bring good hearts. I am grateful to the former Presidents, Clinton and Bush, for taking on this important responsibility and for serving our country once again."

<-- Home
RSS 2.0