Om minnesfonden

2013 ?rs pris till Johnny Munkhammars minne har tilldelats Victoria Nilsson och Alexandra Ivanov, ordf?rande respektive ordf?rande i Fria moderata studentf?rbundet. (Mer information h?r)

Johnny Munkhammars Minnesfond ?r uppr?ttad av Stiftelsen Fritt N?ringsliv i syfte att hedra Johnny Munkhammars minne. Det g?rs genom att varje ?r dela ut ett pris till den unga person eller de unga personer som under det senaste ?ret b?st verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samh?llsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria m?nniskor i ett fritt samh?lle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj f?r en plats i riksdagen i valet 2010, det vill s?ga Frihet, F?r?ndring, F?retagande, ?r v?gledande.

Priset best?r av ett diplom samt ett stipendium och prisutdelningen sker i samband med ett seminarium som ?ger rum i slutet av september varje ?r. ?ven under v?ren varje ?r arrangerar Fonden ett seminarium i Johnny Munkhammars anda.

Fondens styrelse best?r av Fredrik Segerfeldt (ordf.), Joakim Munkhammar, Linda Munkhammar, Joacim Olson, Stefan Karlsson och Markus Uvell.

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!